Je lepší prodej nemovitosti přes realitní kancelář nebo ve vlastní režii?

Pojďme se ve stručnosti podívat, co nás čeká, pokud se rozhodneme prodat nemovitost bez realitní kanceláře. Budu se snažit celý proces zjednodušit pro větší přehlednost. Pokud nemáte s prodejem nemovitostí žádné nebo velmi malé zkušenosti, může Vám tento článek poskytnout vodítko, na které věci se zaměřit.

Pokračovat ve čtení

Daň z nemovitosti 2016

Další z dlouhého výčtu daní, které si pro nás připravil stát. Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku majitelem nemovitosti a není od její platby osvobozen. Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat nejpozději do konce ledna, podat ho musí všichni, kdo v předchozím roce (tj. v roce 2015 pro daň za rok 2016) nabyli nemovitost. Nabytím nemovitosti se v případě daňového přiznání rozumí koupě, dědictví nebo bezúplatný převod. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je zapsán jako majitel k 1.1.

Pokračovat ve čtení

Jak probíha dražba nemovitostí

Pojďme se blíže podívat na to, jak taková dražba vlastně probíhá. V úvodu chci upozornit, že popisovat budu pouze průběh a náležitosti dražby nedobrovolné. Existuje i dražba dobrovolná a její průběh a náležitosti se upravují smlouvou o dražbě uzavřenou mezi dražebníkem a vlastníkem nemovitosti. Smlouvy i průběh dražby se samozřejmě mohou lišit, tudíž se jimi zabývat nebudu. S rozmachem dražebních serverů v posledních letech se postup a průběh mohou mírně lišit, nicméně základ by měl být ve všech případech velice podobný. Pro začátek je potřeba uvést dva možné druhy dražby. Dražby rozdělujeme na fyzické a elektronické.

Pokračovat ve čtení

Dražba krok za krokem

Dnes bych se rád zaměřil na dražby. Spousta lidí má v pojmech ohledně dražeb nemovitostí velký zmatek. Ukážeme si co to vlastně dražba je, jak probíhá, probereme několik základních termínů, se kterými se můžete setkat. Takže, co je to vlastně dražba?

  • Dražbou se rozumí nedobrovolný prodej určité věci v předem stanovenou dobu tomu, kdo je ochoten v danou chvíli zaplatit nejvíc.
  • Předmětem dražby mohou být věci jak nemovité (dům, byt, pozemek), tak i movité (auto, obraz, firma)
  • Novým vlastníkem se stává ten, kdo učiní nejvyšší podání (zaplatí nejvíc) a z výtěžku dražby je zaplacena pohledávka či více pohledávek bývalého vlastníka.

Pokračovat ve čtení