Daň z nemovitosti 2016

Další z dlouhého výčtu daní, které si pro nás připravil stát. Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku majitelem nemovitosti a není od její platby osvobozen. Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat nejpozději do konce ledna, podat ho musí všichni, kdo v předchozím roce (tj. v roce 2015 pro daň za rok 2016) nabyli nemovitost. Nabytím nemovitosti se v případě daňového přiznání rozumí koupě, dědictví nebo bezúplatný převod. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je zapsán jako majitel k 1.1.

Pokračovat ve čtení

Jak probíha dražba nemovitostí

Pojďme se blíže podívat na to, jak taková dražba vlastně probíhá. V úvodu chci upozornit, že popisovat budu pouze průběh a náležitosti dražby nedobrovolné. Existuje i dražba dobrovolná a její průběh a náležitosti se upravují smlouvou o dražbě uzavřenou mezi dražebníkem a vlastníkem nemovitosti. Smlouvy i průběh dražby se samozřejmě mohou lišit, tudíž se jimi zabývat nebudu. S rozmachem dražebních serverů v posledních letech se postup a průběh mohou mírně lišit, nicméně základ by měl být ve všech případech velice podobný. Pro začátek je potřeba uvést dva možné druhy dražby. Dražby rozdělujeme na fyzické a elektronické.

Pokračovat ve čtení

Dražba krok za krokem

Dnes bych se rád zaměřil na dražby. Spousta lidí má v pojmech ohledně dražeb nemovitostí velký zmatek. Ukážeme si co to vlastně dražba je, jak probíhá, probereme několik základních termínů, se kterými se můžete setkat. Takže, co je to vlastně dražba?

  • Dražbou se rozumí nedobrovolný prodej určité věci v předem stanovenou dobu tomu, kdo je ochoten v danou chvíli zaplatit nejvíc.
  • Předmětem dražby mohou být věci jak nemovité (dům, byt, pozemek), tak i movité (auto, obraz, firma)
  • Novým vlastníkem se stává ten, kdo učiní nejvyšší podání (zaplatí nejvíc) a z výtěžku dražby je zaplacena pohledávka či více pohledávek bývalého vlastníka.

Pokračovat ve čtení

Moje první zkušenost s investičním bytem

V roce 2011 jsem již pár let vlastnil investiční byt a dle mého nastal čas poohlédnout se po něčem dalším. v té době jsem se již zhruba rok zajímal o investice prostřednictvím exekučních dražeb. Štěstí se na mne usmálo v červnu a podařilo se mi vydražit byt na okraji Prahy, byt o dispozicích 2kk a velikosti 71 m2, dům byl novostavba z roku 2006 a náleželo k němu parkovací stání.

Pokračovat ve čtení

Investice do nemovitostí — jak jsem přišel o iluze

Pojďme se blíže podívat na investiční příležitosti do nemovitostí, jak nám je prezentují česká média. Za posledních pár let jsem četl asi tisíckrát, jak je rozumné investovat do nemovitostí, jak investice do nemovitostí přináší jistý ziskv podobě nájemného, jak nemovitosti v čase jen a pouze získávají na hodnotě.

Pokračovat ve čtení