Nedoplacení nejvyššího podání

Jak v dražbě přijít o 400,000,- Kč a nemít nakonec ani vydražený dům? Co všechno se může stát pokud po dražbě zjistíte, že je dům v havarijním stavu a udělali jste jeho vydražením velkou chybu? Logicky pak následuje otázka. Zaplatit a mít zdevastovaný dům s problémovým obyvatelem nebo nezaplatit a čekat co se stane?

Pokračovat ve čtení

Daň z nemovitosti 2017

Další z dlouhého výčtu daní, které si pro nás připravil stát. Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku majitelem nemovitosti a není od její platby osvobozen. Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat nejpozději do konce ledna, podat ho musí všichni, kdo v předchozím roce (tj. v roce 2016 pro daň za rok 2017) nabyli nemovitost. Nabytím nemovitosti se v případě daňového přiznání rozumí koupě, dědictví nebo bezúplatný převod. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je zapsán jako majitel k 1.1.

Pokračovat ve čtení

7 Rad jak výhodně koupit nemovitost

U investice do nemovitostí platí více než kde jinde, že zisk se tvoří při pořízení nemovitosti. Pokud dobře nenakoupíte, je výhodný prodej velice nepravděpodobný. Při nákupu nemovitostí pracuje člověk vždy s částečnými informacemi, téměř nikdy se nestane, že máte o nemovitosti kompletní informace. I když si myslíte, že kompletní informace máte je velice pravděpodobně, že jste něco přehlédli nebo se objeví nová skutečnost, se kterou člověk nepočítá.

 

Pokračovat ve čtení

Jak fungují cenové mapy nemovitostí?

Konečně zajímavý a užitečný nástroj k oceňování nemovitostí pomyslel jsem si, když jsem se dočetl o nové cenové mapě, primárně určené k oceňování nemovitostí. Nástroj jako tento na internetu velice chybí. Jelikož jsme se v poměrně nedávné době zajímali o vytvoření vlastního nástroje k oceňování nemovitostí, zajímalo mne, jak si autoři poradili s některými nástrahami, které legislativa skrývá.

Pokračovat ve čtení