Proč dražby nemovitostí?

Odpověď se na první pohled může zdát celkem jasná. Dražba je jedinečná příležitost jak koupit výrazně pod tržní cenou. Četl jsem na toto téma poměrně velké množství článků, které prezentují dražbu jako způsob jak nakupovat nemovitosti za 50% nebo dokonce za 25% tržní ceny.

Pokračovat ve čtení

Je lepší prodej nemovitosti přes realitní kancelář nebo ve vlastní režii?

Pojďme se ve stručnosti podívat, co nás čeká, pokud se rozhodneme prodat nemovitost bez realitní kanceláře. Budu se snažit celý proces zjednodušit pro větší přehlednost. Pokud nemáte s prodejem nemovitostí žádné nebo velmi malé zkušenosti, může Vám tento článek poskytnout vodítko, na které věci se zaměřit.

Pokračovat ve čtení

Daň z nemovitosti 2016

Další z dlouhého výčtu daní, které si pro nás připravil stát. Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku majitelem nemovitosti a není od její platby osvobozen. Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat nejpozději do konce ledna, podat ho musí všichni, kdo v předchozím roce (tj. v roce 2015 pro daň za rok 2016) nabyli nemovitost. Nabytím nemovitosti se v případě daňového přiznání rozumí koupě, dědictví nebo bezúplatný převod. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je zapsán jako majitel k 1.1.

Pokračovat ve čtení

Jak probíha dražba nemovitostí

Pojďme se blíže podívat na to, jak taková dražba vlastně probíhá. V úvodu chci upozornit, že popisovat budu pouze průběh a náležitosti dražby nedobrovolné. Existuje i dražba dobrovolná a její průběh a náležitosti se upravují smlouvou o dražbě uzavřenou mezi dražebníkem a vlastníkem nemovitosti. Smlouvy i průběh dražby se samozřejmě mohou lišit, tudíž se jimi zabývat nebudu. S rozmachem dražebních serverů v posledních letech se postup a průběh mohou mírně lišit, nicméně základ by měl být ve všech případech velice podobný. Pro začátek je potřeba uvést dva možné druhy dražby. Dražby rozdělujeme na fyzické a elektronické.

Pokračovat ve čtení