Nedoplacení nejvyššího podání

Jak v dražbě přijít o 400,000,- Kč a nemít nakonec ani vydražený dům? Co všechno se může stát pokud po dražbě zjistíte, že je dům v havarijním stavu a udělali jste jeho vydražením velkou chybu? Logicky pak následuje otázka. Zaplatit a mít zdevastovaný dům s problémovým obyvatelem nebo nezaplatit a čekat co se stane?

Není to příliš častá záležitost, ale již jsme se setkali se situací kdy někdo učinil nejvyšší příhoz, vydražil nemovitost a následně nezaplatil. Co tedy následuje v situaci kdy se z Vás stane tzv. obmeškaný vydražitel?

Co říká zákon a dražební vyhláška:

Od data právní moci usnesení o příklepu běží vydražiteli lhůta (zpravidla 1 měsíc, tato lhůta je vždy stanovena v usnesení o příklepu) pro doplatek nejvyššího podání (částka, za kterou nemovitost vydražil). Na nejvyšší podání se započítává složená jistota.

OBMEŠKANÝ VYDRAŽITEL

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude, v případě neuhrazení zbývající dlužné částky ve stanovené lhůtě, podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražite

Co to vlastně všechno znamená? Ukážeme si to na reálné dražbě, které jsme se účastnili. Začátkem minulého roku jsme dražili dům v Karviné. Odhadní cena 1,760,000,- Kč , vyvolávací cena stanovena na 1,254,000,- Kč. Složili jsme dražební jistotu a přihlásili se k dražbě, nakonec jsme po důkladném prověření nemovitosti neučinili ani nejnižší podání. Dům vydražil někdo jiný za 1,254,000,- Kč. Dražbu jsme pustili z hlavy a po pár měsících přišel do datové schránky dopis od exekutora k vyčíslení našich nákladů s dražbou jelikož vydražitel nedoplatil nejvyšší podání. Opět jsme tomu nevěnovali pozornost a celou záležitost ignorovali.

Exekutor nařídil novou dražbu a vyvolávací cena byla stanovena na ½ ceny odhadní. Za tuto cenu se dům v druhém kole prodal, byl jsem sám zvědavý co se bude dít nadále, jelikož s tímto jsme se dosud nesetkali a zajímalo nás jak se celá věc vlastně řeší v reálných podmínkách.

Zhruba o měsíc později přišlo vyčíslení nákladů, které obmeškaný vydražitel musí zaplatit a výše nám doslova vyrazila dech.

Náhrada nákladů dalšího dražebního jednání. 5,450,- Kč

Povinnost zaplatit do rozvrhované podstaty rozdíl na nejvyšším podání ve výši 374.000,- Kč

Dům samozřejmě získal nový vydražitel. Původní vydražitel za svojí nerozvážnost přišel doslova během pár minut o skoro 400 tisíc. Celá věc měla soudní dohru, kterou jsme bedlivě sledovali a poslední naše informace je, že povinnost zaplatit potvrdil krajský soud v Ostravě.

Není nezajímavé čím se žalovaný u soudu hájil:

Odvolatel až po první dražbě zjistil skutečný stav nemovitých věcí, který neodpovídal tomu, co bylo deklarováno soudní exekutorkou. Nemovité věci se již v té době nacházely v podstatě havarijním stavu, přičemž povinná tento stav dále zhoršovala. Po doručení usnesení o příklepu se odvolatel snažil zajistit si přístup do nemovitých věcí, přičemž povinná se opakovaně těmto snahám bránila. Krátká prohlídka mu byla umožněna až cca za měsíc. Odvolatel tak nabyl dojmu, že k zajištění přístupu by musel podstoupit řadu soudních řízení, to vše po zaplacení částky přesahující 1 mil Kč

Rovněž námitka, že odvolatel až po dražbě zjistil skutečný stav nemovitých věcí, nemůže být důvodná, neboť odvolateli nic nebránilo seznámit se s obsahem znaleckého posudku a uskutečnit obhlídku předmětných nemovitých věci ještě před konáním dražby a zjistit tak jejich aktuální sta

Je možné odvolání k Nejvyššímu soudu, nicméně nepředpokládám, že to na věci něco změní. Člověk tedy jedním neuváženým rozhodnutím přišel o ½ milionu.

Co pro nás tedy plyne za poučení? Vždy se před dražbou pečlivě ujistěte o stavu dražené nemovitosti. Pokud již nejvyšší podání učiníte, musíte si být jisti, že nemovitost Vám za ty peníze stojí, hájit se následně u soudu nepovede pravděpodobně k úspěchu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *