Daň z nemovitosti 2016

Další z dlouhého výčtu daní, které si pro nás připravil stát. Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo je k prvnímu lednu daného roku majitelem nemovitosti a není od její platby osvobozen. Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat nejpozději do konce ledna, podat ho musí všichni, kdo v předchozím roce (tj. v roce 2015 pro daň za rok 2016) nabyli nemovitost. Nabytím nemovitosti se v případě daňového přiznání rozumí koupě, dědictví nebo bezúplatný převod. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je zapsán jako majitel k 1.1.

Daň z nemovitosti a jak na ni?

Daňové přiznání musíte podat i v případě, že k nemovitosti jste přišli už dříve, ale v roce 2015 se změnila skutečnost, která je rozhodující pro výměru daně. Jako příklad je možné uvést přístavbu k rodinnému domu a změnu obytné plochy, nebo změna pole na stavební pozemek. Pokud se na Vaší nemovitosti nic zásadního neměnilo a daňové přiznáni jste podali již v minulosti, povinnost podávat přiznání se Vás netýká, musíte pouze zaplatit daň.

Pokud se mění výše daně, díky nové hodnotě koeficientu pro Vaši obec, nové přiznání podávat nemusíte, finanční úřad rovnou pošle složenku s nově vypočtenou daní.

Jak a kdy podat přiznání k dani z nemovitosti?

Správu daní má u nás na starosti 14 úřadů v krajských městech a ty ji vykonávají prostřednictvím svých územních pracovišť. Daňové přiznání podáváte k územnímu pracovišti, v jehož katastrálním území Vaše nemovitost leží. Pokud máte více nemovitostí v různých krajích, je třeba podat daňové přiznání pro každý kraj zvlášť. Daňové přiznání je třeba podat osobně nebo poštu na předepsaném tiskopise, v případě, že jste fyzická osoba, která nemá zřízenu datovou schránku. Jste-li právnická osoba nebo fyzická osoba s datovou schránkou, musíte podat přiznání elektronicky, pokud jej úřadu zašlete v papírové formě, úřad Vám uloží pokutu 2 000 Kč.

Daňové přiznání je ideální vyplnit na daňovém portálu finanční správy, následně rovnou zaslat datovou schránkou na příslušný finanční úřad, případně vytisknout a poslat poštou. Vyplňovat přiznání elektronicky má výhodu v tom, že nemusíte složitě hledat koeficienty pro Vaši nemovitost a zjišťovat, na který finanční úřad přiznání patří.

Do kdy a kam zaplatit daň z nemovitosti?

Ve většině případů je daň třeba zaplatit do konce května, pokud celková částka přesáhne 5 000 Kč, můžete si platbu rozdělit na dvě části. První splatnou do konce května, druhou do konce listopadu. Prodloužená lhůta se vztahuje na chovatele ryb a provozovatele zemědělské výroby, pro ty platí lhůta k zaplacení do konce srpna.

Daň je třeba zaplatit do konce května s tím, že je nutné, aby skutečně byla připsána na účet příslušného finančního úřadu. Většina finančních úřadů rozesílá složenky, ovšem není neobvyklé, že složenka nepřijde. V tomto případě se musíte chopit iniciativy a daň zaplatit.

Čísla jednotlivých finančních úřadů:

Finanční úřad Číslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo v případě fyzické osoby a IČO v případě osoby právnické. Konstantní symbol 1148 při platbě převodem, při platbě složenkou 1149.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *